1. Chanced upon this art work today. 

   

 2. Drea Anya
   

 3. Little foot on my hand.

   

 4. Mt. Pinatubo trek

   

 5. Siguro kilalang-kilala na nila ang 4x4 jeep.

   

 6. The sun is new each day.

  - Heraclitus

   

 7.  

 8. ganito lang—simple at tahimik.

   

 9.  

 10. fog descending