1. And so, it happened.

   

 2. Chanced upon this art work today. 

   

 3. Drea Anya
   

 4. Little foot on my hand.

   

 5. Mt. Pinatubo trek

   

 6. Siguro kilalang-kilala na nila ang 4x4 jeep.

   

 7. The sun is new each day.

  - Heraclitus

   

 8.  

 9. ganito lang—simple at tahimik.

   

 10.