1. Drea Anya
   

 2. Little foot on my hand.

   

 3. Mt. Pinatubo trek

   

 4. Siguro kilalang-kilala na nila ang 4x4 jeep.

   

 5. The sun is new each day.

  - Heraclitus

   

 6.  

 7. ganito lang—simple at tahimik.

   

 8.  

 9. fog descending

   

 10. Girls.